Comeditor Webbmail Online Support by Comeditor Solutions AB
Comeditor Säkerhet Comeditor Webbdesign   Textilgatan 43 - 120 30 Stockholm - tel. +46 8 644 39 40 - fax. +46 8 644 39 42 - office@comeditor.se

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Informationssäkerhet, eller IT-säkerhet, har fått allt större betydelse de senaste åren. I takt med att informationsberoendet har ökat både hos samhällsfunktioner, företag och privatpersoner, har också vikten av att vara medveten om IT-relaterade risker, sårbarheter och hot ökat. Denna medvetenhet, som bygger på ökad kunskap, förbättrar våra förutsättningar för skydd mot attacker och intrång. Comeditor’s säkerhetsmedvetande tillåter inga risker varför vi har valt samarbeta med de bästa IT-säkerhetsföretagen som finns på marknaden.

För att undvika att räkna upp en uppsjö av skrämselpropaganda om spam, hackers, crackers, maleware, crimeware etc. så har vi gjort det lätt för både oss och Er genom att koncentrera oss på den primära orsaken till bristande IT-säkerhet…
Er personal!

Det är just den egna personalen, som genom brist på kunskap och nonchalans, tillåter systemet att bli sårbart i första hand. Statistiken och Comeditors direkta erfarenhet visar att de motsvarar huvudorsaken varför ert IT-system kontinuerligt utsätts för attacker utifrån.Vi genomför skräddarsydda utbildningar för er personal i säkerhetstänkande genom att följa upp loggar, kartlägga era användares rörelser inom ert IT-system och sätta upp förslag till behörighetsbegränsningar.

     
           
 
  Copyright © 2015 Comeditor och Partners AB. All rights reserved.