Comeditor Webbmail Online Support by Comeditor Solutions AB
Comeditor Säkerhet Comeditor Webbdesign   Textilgatan 43 - 120 30 Stockholm - tel. +46 8 644 39 40 - fax. +46 8 644 39 42 - office@comeditor.se
LG-Ericssons telefonsystem Comeditor Solutions AB
 

LG-Ericssons telefonsystem har utvecklats för att möta användarens krav idag, men även i framtiden. De kan växa och utvecklas tillsammans med användaren, från 6 till 1000 anknytningar.

Karakteristiskt för samtliga LG-Ericssons telefonsystem är en stor flexibilitet och användarvänlighet. Systemets konstruktion medger full integration via nätverk till data- och talsvarsapplikationer. Verksamheter med kontor geografiskt utplacerade i världen kan sammanlänkas via egna dataförbindelser eller via Internet.

IP-Telefoni

Samtliga system från LG-Ericsson stöder IP-telefoni. IP-telefoni (VoIP) gör att telefoni kan erbjudas lokalt på kontoret, på hemarbetsplatser, på mindre och större lokalkontor samt till kollegor på resande fot. Det innebär att alla i lösningen
har full integration och tillgång till samma telefonifunktioner, exempelvis grupper och gemensam telefonist. Med IPtelefoni kan även flera kontor med egna lokala växelsystem kopplas samman till en stor lösning.
CT - Datortelefoni som stärker konkurrenskraften

CT-integration kopplar samman datorvärlden med telefonivärlden. Syftet är att öka servicegraden och konkurrenskraften. Bland annat erbjuds möjlighet att markera ett telefonnummer på PC-skärmen och ringa med ett snabbkommando samt att kalenderbokningar automatiskt kan hänvisa valfri anknytning. Genom koppling och popup av kontaktkort mot Outlook, Kontakt, Superoffice och andra program ökar effektiviteten, snabbheten, produktiviteten och informationen.
Därigenom underlättas affärsrelationen.
CT - Datortelefoni som stärker konkurrenskraften - LG-Ericssons telefonsystem
Telefonkonferens

Systemet erbjuder upp till 9 samtidiga telefonkonferenser med upp till 15 deltagare per konferens. Funktionen ingår alltid som standard i IPLDK. Med den inbyggda konferensfunktionen slipper man dyra konferenssamtal via externa leverantörer.
ACD Grupper

De flesta företag har avdelningar där ett antal personer ingår i ACD-grupper, som skall kunna nås via ett och samma telefonnummer. Det kan exempelvis handla om orderavdelning, kundtjänst eller ekonomi. För att dessa avdelningar skall fungera på ett så effektivt sätt som möjligt är LG-Ericssonsystemen mycket flexibla och anpassningsbara. Rättvis samtalsfördelning och individuell prioritering av samtalen (skilled based routing), gemensam röstbrevlåda samt möjlighet att vara med i olika avdelningar för att svara på samtal, är därför självklarheter.
Röstfunktioner

Systemet erbjuder en mängd olika möjligheter för att hantera röstmeddelanden. Exempel på detta är dag- och nattmeddelanden, genomval (automatisk telefonist), kömeddelanden och repeterande kömeddelanden, röstbrevlådor samt talade
hänvisningsbesked. Röstfunktionerna i systemet innebär att oavsett vem som ringer, eller när ett samtal inkommer, så ges rätt bemötande med den information som den inringande kan förvänta sig. Kömeddelanden och repeterande kömeddelanden till grupper ingår i röstfunktionerna. Möjligheten för den inringande att lämna kön för att exempelvis komma till telefonist eller röstbrevlåda erbjuds.
Inspelning

Det har blivit allt vanligare att pågående samtal skall kunna spelas in. Detta kan ske i den egna röstbrevlådan, i den egna datorn alternativt i ett inspelningssystem. Inspelningar i egna datorn och i inspelningssystemet sparar ljudfilen i standard
Wav-format vilket gör det enkelt att avlyssna, flytta och lagra ljudfiler efter behov.
Mobile Extension

Mobiltelefonen är idag mer eller mindre en självklarhet som arbetsredskap för många. Att dessutom vara anträffbar på mobiltelefonen vid samtal till det egna kontorsnumret har också blivit allt mer efterfrågat.

Med funktionen mobil anknytning (Mobile Extension) går inkommande samtal även till mobiltelefonen när det ringer på direktnumret i företagets telefonilösning. Samtal kan enkelt överflyttas från mobiltelefonen till kollegor och utgående samtal kan enkelt ringas från mobiltelefonen via telefonsystemet. Användandet av mobiltelefon i tjänsten ser oftast olika ut från person till person. I LG-Ericsson systemen är det därför fritt att efter behov välja telefonmodell, mobiloperatör samt abonnemangsform i en och samma lösning! För smidighetens skull kan dessutom telefonen på kontoret behållas så att samtal även kan ske via en fast telefon. Därmed kompletteras mobiliteten med god överblick, kontroll och information.

Mobil anknytning finns för valfri anknytning i växeln. Telefonist och kollegor ser pågående samtal i mobila anknytningar. Ingår anknytningen i en ACD-grupp innebär det att dessa gruppsamtal också ringer på den mobila anknytningen. Att det är enkelt att koppla samtal samt att göra förfrågningar till kollegor är en självklarhet. Att hänvisa sin anknytning från sin mobil gör även att kunderna alltid får ett proffsigt bemötande.

Mobile Extension är alltså en funktion som ger en mobil växel.
Vanligast förekommande är en mobiltelefon, men det kan också vara en annan telefon. Funktionerna ovan är ett axplock ur produkternas utbud.

Mobile Extension - LG-Ericssons telefonsystem
Ytterligare systemfunktioner

Linked-pair (tvillingkoppling mellan bärbar och fast telefon, samt vid behov, med Mobile Extension)

• En anknytning kan ingå i fler grupper samtidigt, valfri inloggningsstatus per grupp • Integrerat headsetuttag i telefoner
• Stöd för Bluetooth headset
• Bakgrundsmusik för köande
• Allanrop
• Fritt programmerbara telefonknappar
• Svenskt språk i telefondisplayen
• Svenska snabbguider och manualer
• Svenska röstguider i systemet
• Samtalslogg i telefonen
• Trådlös telefoni
• Genomval (automatisk telefonist)
• Integrerat konferensrum
• Hot-Desk (free seating)
• Softphone
• Integrerad hänvisning
• Talad hänvisning
• Hemarbetsplats
• Alarm
• Porttelefon
• Extern vidarekoppling
 

     
           
 
  Copyright © 2015 Comeditor och Partners AB. All rights reserved.