Comeditor Webbmail Online Support by Comeditor Solutions AB
Comeditor Säkerhet Comeditor Webbdesign   Textilgatan 43 - 120 30 Stockholm - tel. +46 8 644 39 40 - fax. +46 8 644 39 42 - office@comeditor.se
Comeditor Server support

Serversupport

Vi driftsätter, underhåller och utvecklar er serverdrift efter behov i en ständig dialog med er.
Vi hanterar säkerheten med serverpolicys (regler) för hårdvara och användare i AD (Microsoft domänen).

Brandväggsregler och säkra anslutningar (VPN, RSA-inloggning, smartcard) anpassas efter behov.

Backuphantering, automatik, arkivering samt återställning. Vi hanterar serverlicenser och användarlicenser.

Dokumentering i dataformat för enklare felsökning och överblick av verksamheten.

Garanti, registrering och utbyteshantering av hårdvara.

Vi utför servermigreringar, företagsmigreringar, domänmigreringar, dataflytt och fysiska företagsflyttar.

Serverrum med säkerhetssystem som larm, kyla och garanterad strömförsörjning är några expempel vad vi kan göra för er.

 
     
           
 
  Copyright © 2015 Comeditor och Partners AB. All rights reserved.